Winkelwagen

geen items
Totaal:
€ 0,00
Privacy Policy

Privacyverklaring

 

Kantoorwinkel.nl, gevestigd in Zeeland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Hoe wij dit doen, staat weergegeven in deze privacyverklaring. De verklaring is opgesteld op 24 mei 2018.

 

Contactgegevens

Kantoorwinkel.nl

Hogezoom 104

4325CJ Renesse

T: 0786773411

KvK: 24109956

www.vanbrummen.net

 info@vanbrummen.net

Directeur / eigenaar: Bernt van Brummen

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kantoorwinkel.nl verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voor- en achternaam

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres

- IP-adres

- bankrekeningnummer

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kantoorwinkel.nl gebruikt soms locatiegegevens. Dit doen wij om ons werk goed te kunnen uitvoeren.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Kantoorwinkel.nl verwerkt persoonsgegevens om …

- betalingen te kunnen afhandelen;

- te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;

- diensten te kunnen uitvoeren in opdracht.

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kantoorwinkel.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kantoorwinkel.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als iemand zich uitschrijft voor onze e-mails, worden de persoonsgegevens meteen uit het systeem verwijderd. De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste zeven jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens verwijderen we binnen een jaar na het verlopen van deze verplichting.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kantoorwinkel.nl  verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Kantoorwinkel.nl gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Zo zien we bijvoorbeeld hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s veel worden bezocht. We kunnen niet zien wie de mensen zijn die deze pagina’s bezoeken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kantoorwinkel.nl . Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou toe te sturen. Of naar een andere, door jou genoemde organisatie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@kantoorwinkel.nl . Ook je verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens stuur je naar dit e-mailadres.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kantoorwinkel.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met info@kantoorwinkel.nl .

Alles voor school en kantoor ... en van Brummen heeft het!


Van Brummen staat voor kostenbeheersing en een no-nonsense mentaliteit en garandeert de scherpste prijzen. Persoonlijk contact staat bij ons hoog aangeschreven.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice! Maak kennis met ons